Portal dla Inwestorów, Architektów i Wykonawców.

logo
Przeszukaj zasoby naszej bazy
0..9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jesteś tu: Strona główna wypunktowanie Rozwiązania wypunktowanie Bauder wypunktowanie Oferta wypunktowanie BAUDER Dachy zielone
Zobacz:
 

Oferta Bauder Polska Sp. z o.o.

BAUDER Dachy zielone

wypunktowanie wideo

BAUDER Dachy zielone

Dachy zielone do zastosowania na powierzchniach płaskich lub stromych.


BAUDER Dachy zielone


Oferta obejmuje szeroki zakres różnorodnych systemów do zazielenienia ekstensywnego i intensywnego. Przekształcamy otaczające nas betonowe pustynie w zielone obrazy.

BAUDER Dachy zielone

Zieleń na dachu

Każdy dach zielony stanowi przestrzeń dla życia organizmów. Systemy zazielenienia intensywnego z trawnikami, obszarami dla roślin, ścieżek i powierzchni przeznaczonych do wypoczynku mogą być formowane i użytkowane w identyczny sposób jak ogrody. Dachy ekstensywne natomiast składają się z mało wymagających roślin, przeważnie niskopiennych, i można po nich chodzić tylko w celu dokonywania przeglądu i konserwacji. Obie formy zazielenienia stanowią dobrą przestrzeń życia dla roślin i drobnej fauny. Zwracają one naturze cząstkę z tego, co zostało jej zabrane poprzez zabudowę przestrzeni.

Zalety dachów zielonych

Zielone krajobrazy wyglądają pięknie i posiadają wiele zalet. Gromadzą one w naturalny sposób wodę, pochłaniają lotne zanieczyszczenia i niemal w ogóle nie nagrzewają się w ekstremalnych temperaturach. Oprócz tego chronią hydroizolację dachu przed obciążającym wpływem czynników zewnętrznych wpływając pozytywnie na ich żywotność w takim samym stopniu jak warstwa żwiru. Dzięki dobrej retencji wód opadowych możliwe jest uzyskanie znacznych obniżek opłat za odprowadzanie wód ściekowych do kanalizacji. Coraz częściej dachy zielone wymagane są przez inwestorów w nowych projektach wyłącznie ze względów estetycznych. Dodatkowe korzyści odnosi się w sposób niezaplanowany.

Oba diagramy pokazują pozytywny wpływ systemów zazielenienia dachów na temperaturę i odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji.

 

Zatrzymywanie wody

 

BAUDER Dachy zielone

W nocy z dnia 2 na 3 sierpnia w Burgdorfie miały miejsce obfite opady deszczu. W Wyższej Szkole Techniki i Architektury dokonano pomiarów odpływu wody z dachu zielonego porównując go z dachem żwirowym. W dachu zielonym została trwale pochłonięta ponad połowa ilości wody deszczowej. Nadmiar odprowadzany był w bardzo wolnym tempie. Dach żwirowy natomiast ma nieznaczny wpływ na tempo i ilość odprowadzanej wody. Deszcz odprowadzany jest w szybkim tempie i w dużych ilościach prosto do kanalizacji. Jest to ogromna zaleta dachu zielonego.

 

Rożnice temperatur

 

BAUDER Dachy zielone

W słoneczny letni dzień w sierpniu 1997 możliwe do zaobserwowania były bardzo duże różnice temperatur. W takie upalne dni temperatura powierzchni substratu w dachu zielonym jest dużo niższa w porównaniu z powierzchnią żwiru. Dach zielony nagrzewa się wolniej i dużo słabiej. Dzięki temu dachy zielone zapewniają pewniejszą ochronę przed promieniowaniem słonecznym i ekstremalnymi różnicami temperatur. Ma to bardzo korzystny wpływ na warunki panujące wewnątrz pomieszczenia pod dachem i przyczynia się do wydłużenia trwałości hydroizolacji.

Zalety w skrócie:

 

 

Systemy zazielenienia dachów podnoszą wartość budynków w następujący sposób:

 • zatrzymują i opóźniają odpływ wody deszczowej do kanalizacji
   
 • umożliwiają uzyskanie obniżki opłat za odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji
   
 • polepszają ochronę termiczną i akustyczną przegrody
   
 • chronią termoizolację przed ekstremalnymi różnicami temperatur, promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi i przedłużają przez to żywotność dachu
   
 • polepszają mikroklimat przez pochłanianie lotnych zanieczyszczeń, wyrównywanie różnic temperaturowych oraz regulację wilgotności powietrza
   
 • stwarzają cenną przestrzeń zastępczą dla życia roślin i zwierząt
   
 • posiadają estetyczny wygląd
   
 • wpływają korzystnie na walory użytkowe achów

 

BAUDER Zazielenienie ekstensywne


Celem ekstensywnego zazielenienia dachu jest zasadzenie na jego powierzchni roślinności charakteryzującej się niewielkimi ciężarami i wymagającymi minimalnej pielęgnacji. Najczęściej stosuje się rośliny z gatunku Sedum.

BAUDER Dachy zielone

Najlepszym dachami zielonymi typu ekstensywnego okazały się systemy składające się z osobnych warstw: wegetacyjnej i drenażowej rozdzielonych włókniną filtracyjną. Funkcję warstwy wegetacyjnej spełnia substrat mineralny z niewielką zawartością składników organicznych. Substrat ten powinien charakteryzować się zdolnością pochłaniania wody i składników mineralnych oraz zapewniać niezbędną przestrzeń dla korzeni roślin.

Woda, która nie zostanie wchłonięta przez roślinność powinna zostać odprowadzona. W tym celu stosuje się warstwę drenażową, która stanowi połączenie warstwy gromadzącej wodę i drenującej. Pomiędzy substratem a warstwą drenażową znajduje się warstwa filtracyjna, która zapobiega przedostawaniu się drobnych cząstek z warstwy substratu i zabezpiecza w ten sposób warstwę drenażową przed zamuleniem
.

BAUDER Dachy zielone

Ciężary powierzchniowe układów dachów zielonych zależą w przeważającej mierze od ciężaru substratów wegetacyjnych. Każdy centymetr grubości warstwy przeciętnego substratu w stanie nasyconym wynosi ok. 10 do 13 kg/m². Dla zasadzenia roślin z gatunku Sedum dopuszczalna minimalna grubość warstwy substratu wynosi 6 cm. Razem z warstwą wegetacyjną, filtrującą i drenażową całkowity ciężar wynosi łącznie od 70 do 100 kg/m². Układ z roślinami Sedum przy grubości warstwy wegetacyjnej wynoszącej 8 cm charakteryzuje się ciężarem wynoszącym od 90 do 130 kg/m². 

Dzięki zastosowaniu wyjątkowo lekkiego systemu zazielenienia dachu dla konstrukcji o niewielkich nośnościach możliwe jest osiągnięcie całkowitego ciężaru wynoszącego mniej, niż 70 kg/m². Pozostaje jednak wtedy bardzo mała przestrzeń dla rozwoju korzeni. Chociaż dachy zielone ekstensywne wymagają małych nakładów pielęgnacji, to jednak nie można ich pozostawić samym sobie. Regularne usuwanie chwastów oraz w miarę potrzeb dodatkowe nawożenie należą do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. 

Podlewanie kilkusezonowych dachów ekstensywnych nie jest konieczne. Nawadnianie może być konieczne tylko w przypadku nowych dachów. Do czasu aż roślinność zadomowi się dostatecznie w czasie dwóch pierwszych sezonów wegetacyjnych może zachodzić konieczność większego nakładu pracy na pielęgnację. Po tym okresie wystarczą dwie wizyty na dachu w roku, najlepiej wczesną wiosną oraz jesienią.

 

BAUDER Zazielenienie intensywne


Zazielenienie intensywne powierzchni dachowej daje możliwość bardzo różnorodnego kształtowania zieleni. Przy odpowiednich założeniach i prawidłowym wykonawstwie dachy zielone mogą być wykorzystywane niemal jak ogrody. Możliwe jest zarówno sadzenie trawy jak i uprawa drzew.

BAUDER Dachy zielone

Przy właściwym ukształtowaniu warstwy wegetacyjnej, wystarczającym nawodnieniu i zaopatrzeniu w składniki odżywcze, warunki do wzrostu roślin na dachu są porównywalne do tych na normalnym gruncie. Należy przewidzieć i uwzględnić wiele okoliczności mogących mieć wpływ na zieleń np. negatywny wpływ światła odbitego od fasad. Planowanie zazielenienia intensywnego, a w szczególności dobór odpowiedniego asortymentu roślin wymaga specjalistycznej, fachowej wiedzy.

BAUDER Dachy zielone

W przypadku drzew i krzewów dla ukształtowania warstwy wegetacyjnej obowiązuje prosta zasada, że grubość warstwy substratu dla zazielenienia intensywnego nie może wynosić mniej, niż 1/10 wysokości rośliny. Dla trawników i podobnych pokryć grubość intensywnej warstwy wegetacyjnej powinna wynosić przynajmniej 20 cm. Pomimo dużej zdolności gromadzenia wody przez substraty obszary zazielenienia intensywnego wymagają regularnego nawadniania w okresie intensywnej suszy. Tak jak w każdym ogrodzie istnieje ścisła zależność pomiędzy stanem zieleni a jej pielęgnacją. Z uwagi na szeroki zakres systemów zazielenienia intensywnego zalecane jest ustalenie zakresu pielęgnacji.

Wymagany nakład prac na pielęgnację dachu jest znacznie wyższy w porównaniu z zazielenieniem ekstensywnym.

 

BAUDER Zazielenienie powierzchni stromych


Powierzchnie strome wymagają systemów zazielenienia specjalnego rodzaju. Stabilność warstw musi być zabezpieczona w sposób pewny, oraz zwiększona powinna być również chłonność wody. Stanowi to wyrównanie dla szybszego spływania wody i wysychania powierzchni niż w dachach płaskich.

BAUDER Dachy zielone

Oba powyższe warunki mogą być łatwo spełnione dla spadku wynoszącego do 15° dzięki bezpośredniemu wypełnieniu płyty Bauder Wasserspeicherplatte. Przy spadkach wynoszących powyżej 15° wymagane są dodatkowe środki zaradcze. Jako zabezpieczenie przed obsunięciem substratu służy dodatkowa drewniana kratownica.

BAUDER Dachy zielone

Należy dążyć do jak najszybszego zasadzenia roślinności w substracie. Można to osiągnąć poprzez zwiększoną ilość sadzonek oraz poprzez dodatkowe nawadnianie podczas okresu narastania. Dalsza pielęgnacja stromych dachów zielonych jest szczególnie ważna. 

Przy dachach dwuspadowych o powierzchniach skierowanych na północ i południe, rozwój roślinności w obu częściach może się bardzo od siebie różnić.

 

BAUDER Ogólne zalecenia projektowe


Dachy zielone stawiają specjalne wymaganie budynkowi oraz konstrukcji nośnej dachu. Poniższy przegląd zawiera szereg zagadnień, których należy przestrzegać w trakcie planowania.

Statyka

Zdolność konstrukcji dachu do przenoszenia obciążeń jest kluczowym kryterium dla wyboru systemu zazielenienia. Dachy zielone ekstensywne możliwe są do wykonania już przy ciężarze powierzchniowym wynoszącym od ok. 70 kg/m² w stanie nasycenia wodą. Dla dachów intensywnych należy zaplanować obciążenie min. 300 kg/m² oraz dodatkowo obciążenie wynikające z użytkowania (np. ruch ciężkich pojazdów).

Zabezpieczenie przed przenikaniem korzeni

Firma Bauder oferuje szeroki asortyment materiałów hydroizolacyjnych z tworzyw sztucznych oraz bitumu z funkcją ochrony przed przerastaniem korzeni. Przykładem takiego materiału jest elastomerobitumiczna papa zgrzewalna wierzchniego krycia BauderPLANT E stanowiąca połączenie wysokiej jakości papy nawierzchniowej oraz warstwy przeciwkorzennej.

Wysokości przyłączeń

Należy uwzględniać wymagania wytycznych do dachów płaskich. Górną granicą układów przy systemach zazielenienia jest górny poziom warstwy substratu lub żwiru albo płyt chodnikowych. Szczególnie precyzyjnie zaplanowane muszą być wszelkie przejścia przez dach.

Odwodnienie dachu

Zatrzymywanie wody i opóźnianie spływu z dachów zielonych określane jest jako współczynnik odpływu. Jest on zależny od grubości warstw. Wraz ze wzrostem grubości zwiększa się powierzchnia dachu, na którą przypadać może jeden wpust. Odpływy muszą być swobodnie dostępne w celu umożliwienia kontroli i konserwacji. Dotyczy to również odpływów z powierzchni utwardzonych. Przy lekkich konstrukcjach dachów wymagania stawiane odwodnieniu mają szczególne znaczenie.

Spadek połaci

Idealnym rozwiązaniem jest spadek wynoszący 1 – 5 °. Zazielenienie intensywne nie stanowi również problemu na powierzchniach ze spadkiem zerowym. Dachy ekstensywne muszą być zaprojektowane w szczególny sposób. Od spadku wynoszącego 5° należy stosować systemy do zazielenienia powierzchni stromych. Dachy zielone strome możliwe są do wykonywania na powierzchniach, których spadek dochodzi do 25°.

Użytkowanie dachów

Dachy o różnorodnym sposobie użytkowania stanowią niemal regułę. Wzrastające wymagania dotyczą jednak różnych typów dachów. Zalecane jest wczesne określenie różnorodnych wymagań, którym będzie musiał sprostać projektowany dach.

Uwarunkowania lokalne

Dachom zielonym ekstensywnym sprzyja dobre nasłonecznienie. Powierzchnie znajdujące się w cieniu mogą czasem sprawiać problemy. Dachy intensywne natomiast mogą być dopasowane do szerszego zakresu uwarunkowań zewnętrznych.

Zabezpieczenie przed działaniem sił ssących wiatru

Dachy zielone spełniają funkcję balastową na hydroizolacjach układanych luzem w stopniu wystarczającym. Stabilność kilkusezonowych dachów z dostatecznie ukorzenioną roślinnością jest dość dobra. Dachy nowe, w których roślinność nie jest jeszcze dostatecznie zadomowiona istnieje ryzyko naruszenia warstw. Dlatego zalecane jest jak najszybsze zasadzenie roślinności.

Pielęgnacja

Dachy zielone intensywne wymagają dość dużych nakładów pracy na pielęgnację. Dachy ekstensywne są łatwiejsze w obsłudze, jednak nie mogą całkowicie być pozostawione samym sobie.

Powierzchnie przeznaczone dla ruchu kołowego

Dzięki wykorzystaniu wytrzymałych na ściskanie płyt drenujących możliwe jest łatwe połączenie powierzchni zielonych z powierzchniami utwardzonymi przeznaczonymi do ruchu pieszego. Znacznie wyższe wymagania stawia się układom, po których ma się odbywać ruch pojazdów mechanicznych.

 

Zabezpieczenie przed przerastaniem korzeni

W dachach zielonych jedna warstwa powinna być warstwą przeciwkorzenną, zabezpieczającą hydroizolację przed przenikaniem korzeni. Skuteczną ochronę przed przerastaniem korzeni potwierdzoną badaniami FLL zapewniają następujące produkty:

BauderPLANT E
Uniwersalna papa nawierzchniowa BauderPLANT E zapewnia szereg opcji. Jakość bitumu modyfikowanego elastomerami przewyższa znacznie wymagania normy DIN, natomiast wkładka nośna jest z dobrej jakości poliestru. Powierzchnia papy pokryta łupkiem w kolorze zielonym stanowi zabezpieczenie przed działaniem promieniowania UV. Nadaje się ona przez to zarówno do wykonywania przyłączeń jak i jako "prewencyjna ochrona przeciwkorzenna" na wypadek gdyby dach płaski miałby być pokryty zielenią w późniejszym terminie. Często zdarza się bowiem tak, że w ostateczne przeznaczenie dachu nie jest do końca znane w fazie budowy.

Bauder Pflanzschwarte

Papa Bauder Pflanzschwarte wykonana jest również ze specjalnego odpornego na przerastanie korzeni bitumu. Wkładka z miedzi stanowi dodatkową barierę przeciwkorzenną, zapewniając jednocześnie dobrą wytrzymałość mechaniczną papy. Dzięki temu może ona być stosowana wszędzie tam, gdzie konieczne jest zapewnienie wysokiej wytrzymałości mechanicznej, np. jako hydroizolacja płyt nadgarażowych.

BauderTHERMOPLAN-T
W segmencie folii z tworzyw sztucznych pewne zabezpieczenie przed przenikaniem korzeni zgodne z wytycznymi FLL zapewnia folia BauderTHERMOPLAN-T. Jest ona nowoczesnym systemem hydroizolacji FPO składającym się z wysokiej klasy termoplastycznych poliolefin FPO. Stanowi połączenie dobrej stabilności wymiarowej, elastyczności i bardzo wysokiej wytrzymałości na obciążenie oraz promieniowanie UV i temperaturę.

 

BAUDER Rozwiązania systemowe


Przeznaczanie powierzchni dachowych do celów użytkowych staje się coraz bardziej popularne!

 

BAUDER Dachy zielone

Dotyczy to zarówno prostego zazielenienia ekstensywnego, tworzenia ogrodów dachowych, lub użytkowania powierzchni utwardzonych pod ruch pieszy lub kołowy: Bauder jako pierwszy producent zaprojektował kompletne systemy dachów zielonych - od paroizolacji aż do zazielenienia stając się dostawcą wszystkich materiałów z jednego źródła mając świadomość, że dla dobrego funkcjonowania systemu zazielenienia konieczna wysoka jakość każdej warstwy.

 

 • Zazielenienie ekstensywne.

Łatwe zazielenienie płytkokorzeniowymi i niskimi roślinami o niewielkich wymaganiach.

 • Zazielenienie intensywne.

Różnorodne i wymagające intensywnej pielęgnacji zazielenienie z trawą i roślinami wyższymi, ścieżkami i miejscami do rekreacji - ogród na dachu.

 • Zazielenienie powierzchni stromych.

Ekstensywne zazielenienie dachów stromych.

 • Lekki system zazielenienia dachu.

 

 • Ścieżki komunikacyjne.

 

Więcej informacji pod adresem:

 

http://www.bauder.pl/pl/dachy-zielone/rozwiazania-systemowe.html

Powrót do listy ofert
wyświetleń: 300274 dodano: 01-03-2011
przez B02

Copyright 2013. www.budoskop.pl | Budownictwo w zbliżeniu| Polityka cookies Wszystkie prawa zastrzeżone.Partner Strategiczny:


INFO-INWEST Inwestycje budowlane

realizacja: Ideo
powered by: CMS Edito